Návod ako znovu vrátiť funkčnosť ADB-VA2111

 

Mnoho z Vás má iste doma po prechode na VDSL technológiu odložený ADSL router ADB VA2111 od nášho ružového poskytovateľa internetu. Tento už „nepoužitelný elektro odpad“ však skrýva celkom zaujímavé funkcie ako VPN , Print server , FTP server , DDNS a iné . Prípadne ho môžete použiť na rozšírenie pokrytia WIFI.

 

Pripravil som jednoduchý návod aby ho zvládol aj menej zdatný užívateľ ako tento router „sfunkčniť“. Treba len postupovať krok za krokom.

 

Postup bol skúšany na Fw ver. va2111_SLT_3.1.0.0017 Pf ver 3.0.1.0030 , ale mal by fungovať na všetkých

 

 

1. Zapojte router do el. siete.

 

2. Podržte tlačitko RESET na zadnej strane pri konektore napájania na 10 sekúnd .

 

3. Kontrolky by mali po uvoľnení tlačidla zhasnúť a znovu zasvietiť. Počkáme cca 1min.

 

4. Vypnite WIFI adaptér na PC/Notebooku : Ovládací panel > Centrum sietí > Zmeniť nastavenia adaptéra > Bezdrôtová sieťWIFI > Vypnúť

 

5. Prepojte PC s LAN1 portom na routery

 

6. Otvorte si prehliadač a zadajte do adresy 192.168.1.1

 

7. Zadajte prihlasovacie údaje Login a Password , ktoré nájdete na zadnej strane.

 

 

8. Po prihlásení zadajte do prehliadača : http://192.168.1.1/ui/dboard/settings/management/users/edit?uid=3

 

9. Zaškrtnite Change Password a vyplnte:

password : adbva2111

confirm password : adbva2111

 

10. Stlačte APPLY. a zatvorte prehliadač.

 

11.Na Notebooku/PC si otvorte nastavenia IP protokolu pevnej siete. Ovládací panel > Centrum sietí > Zmeniť nastavenia adaptéra > Ethernet > Protokol TCP/IPv4 > Použiť túto adresu IP > Následne treba vyplniť :

IP adresa : 192.168.2.1

Maska podsiete : 255.255.255.0

Brána : 192.168.1.1

 

12. Potvrdte OK 4x kým sa nevrátite do okna „sietové propojenia“ toto okno si nechajte otvorené.Vrátime sa k nemu.

 

13. Znovu otvorte prehliadač a zadajte 192.168.1.1 a zadajte prihlasovacie údaje:

Login : supervisor

Password : adbva2111

 

Teraz máte dostupné všetky funkcie, ktoré si môžete nastaviť podľa seba. Ak si netrúfate na nastavovanie , môžete použiť môj konfiguračný súbor.

 

Prejdite na položku Systém > Load configuration file a vyberte adb-va2111.bin a stlačte Upload. Router sa reštartuje - cca 1min. a je pripravený na použitie.

 

 

 

 

Tak a teraz máme router nastavený v konfigurácii :

Vypnutý port DSL

Z portu LAN4 máme WAN port s automatickým DHCP

Porty LAN1 , LAN2 , LAN3 , WIFI v bridge mode s IP adresou 192.168.2.1

Odstránené nastavenia od providera

Wifi ssid :ADB VA2111 heslo : adbva2111

Povolené prihlásenie ako supervisor s heslom : adbva2111

 

Nezabudnite si zadať vlastné hesla !

 

V prípade problémov alebo ak by sa niečo nepodarilo stačí len znovu začať od bodu 2

 

 

Nezabudnite na vrátenie nastavení sieťového adaptéra v PC z bodu 11 : Ovládací panel > Centrum sietí > Zmeniť nastavenia adaptéra > Ethernet > Protokol TCP/IPv4 > Použiť IP adresu automaticky a taktiež získať adresu DNS automaticky !

 

A zapnúť wifi adaptér z bodu 4 : Ovládací panel > Centrum sietí > Zmeniť nastavenia adaptéra > Bezdrôtová sieť WIFI > Zapnúť

 

Dúfam , že vám návod pomohol a router ešte poslúži.

 

 

Ak by sa chcel niekto poďakovať a podarovat nejaké centy na sladkosti pre deti, môj paypal účet je joskobudzak@gmail.com